Ekspertyzy budynków, budowli i obiektów architektury zabytkowej

Opinie techniczne dotyczące obiektów budowlanych i inżynierskich

Oceny techniczne obiektów budowlanych i inżynierskich

Okresowe przeglądy obiektów budowlanych

Nadzory budowlane

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków


mgr inż. Waldemar Bogusz

Rzeczoznawca Budowlany w specjalności konstrukcyjno-budowlanej obejmującej projektowanie i wykonawstwo w zakresie budownictwa ogólnego

Rejestr GINB poz. 23/11/RC, Upr. wykonawcze nr 127/83/WMŁ, Upr. projektowe nr 289/89/WŁ, Upr. zabytki nr 4/96, PIIB Nr czł. ŁOD/BO/2307/02


 

www.rzeczoznawcabudowlany.wabobud.pl  www.nadzory.wabobud.pl www.foniatra.pl 

  statystyka